ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ


ԱՇDSC03069ԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ Է ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ։ ԱՅՆ ԿԱԶՄՎՈՒՄ Է ՄԻ ԽՈՒՄԲ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՑ ԳԼԽԱՎՈՐՈՒՄ Է ԱՇԱԿԵՐՏ
ԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ։ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԱՌԱՋՆՈՐԴՎՈՒՄ Է ԿԱՆՈՆԱԴՐՈ
ՒԹՅԱՄԲ։ ԱՇԿԵՐՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԸՆՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԸՆՏՐՈՒՄ ԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ, ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԸ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՄԻՋԻՑ։