ԳՆՈՒՄՆԵՐ

1. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2018Թ.gnum 2018

2. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՊԼԱՆ 2018Թ. popoxvatz plan

3. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2019Թ gn. plan 2019

4. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2020Թ 2020