ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Անանիա Շիրակացու անվան N 8 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ

Ուզբեկական թաղ. 64

հեռ. 0255-2-34-08

բջջ. 096105601